Kompetencje osobiste umożliwiają efektywną komunikację i współpracę w zespole, stanowiąc swego rodzaju bazę, podstawę do rozwoju kompetencji specjalistycznych, eksperckich czy menedżerskich. Do grupy kompetencji osobistych zalicza się także wszystkie te, które pozwalają na efektywne zarządzanie sobą i swoim czasem. Kompetencje osobiste to jednak nie tylko umiejętności, a przede wszystkim emocje i nawyki, z którymi musimy sobie poradzić, tak aby żyło nam się łatwiej, a pracowało efektywniej. Jedynym z pożądanych „nawyków” jest optymistyczne spostrzeganie teraźniejszości i przyszłości.

 Pierwszym etapem zarządzania kompetencjami osobistymi jest poznanie ich przez samego pracownika oraz pracodawcę, a następnie celowy rozwój tych, które w chwili obecnej są na wysokim poziomie (zasada wzmacniania mocnych stron) oraz niwelowanie braków, które istotnie wpływają na wykorzystanie ważnych, z punktu widzenia wykonywanej pracy, kompetencji. Dzięki szkoleniom z tej grupy Państwa pracownicy będą mogli w większym stopniu wykorzystać swój potencjał na wielu płaszczyznach.