Pracownicy i ich kompetencje są jednym z najważniejszych elementów składających się na wartość firmy. Ich rozwój wpływa zatem nie tylko na zwiększenie efektywności pracy pojedynczych osób, ale także konkurencyjności całej firmy. Kształtowanie portfela kompetencyjnego organizacji, poprzez świadomy i celowy wpływ na rozwój pracowników możliwy jest tylko w firmach, które dobrze znają mocne i słabe strony zatrudnionych osób, ich umiejętności i możliwości doskonalenia.

Jeśli chcesz dokładnie poznać obecne kompetencje, ale także potencjał rozwojowy swoich pracowników polecamy rzetelne i trafne narzędzie jakim jest Assessment & Development Center. Poza diagnozą kompetencji, cech osobowości i predyspozycji uczestników biorących udział w badaniu Klient otrzymuje rekomendacje dotyczące kierunków rozwoju i ścieżek kariery w organizacji. Dopiero kiedy przeprowadzona została obiektywna diagnoza kompetencji możliwe jest między innymi dopasowywanie odpowiednich szkoleń lub coachingu.