Brak spójności w podejmowanych działaniach w stosunku do pracowników, a w efekcie zmniejszenie ich motywacji i zaangażowania to tylko jedne z możliwych negatywnych skutków braku odpowiednich systemów, procedur i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi. Oczywistym jest, że często prowadzi to z kolei do zmniejszenia konkurencyjności firmy i niepełnego wykorzystywania wszystkich szans. Dlatego też bardzo ważne dla poprawy efektywności i konkurencyjności działania firmy jest zaprojektowanie spójnych i adekwatnych do potrzeb organizacji systemów HR.

Nasza firma oferuje projektowanie i wdrażanie takich systemów zarządzania zasobami ludzkimi takich jak:

  • opisy stanowisk pracy
  • systemy ocen okresowych
  • modele kompetencyjne
  • systemy motywacyjne
  • systemy ścieżek rozwoju i kariery
  • procedury rekrutacyjne
  • procedury rozwoju i szkoleń

Dodatkowo dla jak najlepszego działania tych systemów polecamy także szkolenia[J2] kadry zarządzającej i menedżerskiej w zakresie wdrażanych systemów.

Dzięki dokładnej analizie potrzeb i charakterystyki działania firmy nasi eksperci są w stanie zaprojektować i wdrożyć systemy zarządzania zasobami ludzkimi „szyte na miarę”, tj. dostosowane do celów strategicznych i celów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi konkretnej firmy czy instytucji. Ponadto to systemy takie umożliwiają zachowanie porządku, zwiększają pewność i zaufanie pracowników do organizacji oraz dają możliwość poznania mocnych stron firmy w zakresie kapitału ludzkiego i celowego rozwijania go.