Assessment & Development Center (Ośrodki Oceny i Rozwoju) to jedna z najbardziej zaawansowanych metod oceny kompetencji, preferencji, potencjału i motywacji do pracy kandydatów oraz już zatrudnionych pracowników.

Cechą wyróżniającą AC&DC jest wieloetapowość oceny i wykorzystanie do niej wielu narzędzi i technik oraz zaangażowanie wielu oceniających tzw. asesorów.

Między innymi dzięki wymienionym wcześniej cechom Ośrodki Oceny i Rozwoju wyróżniają się bardzo wysoką obiektywnością i skutecznością na tle innych metod oceny.

Assessment & Development Center pozwala na wysoce trafne prognozowanie osiągnięć zawodowych pracowników, diagnozę obecnych kompetencji, jak i potencjału rozwojowego.

Główną zaletą wyróżniającą metody Assessment & Development Center wśród innych metodologii oceny pracowników jest koncentracja na ich zasobach i możliwościach rozwoju. Rozmowy kwalifikacyjne czy analiza danych biograficznych lub danych z ocen okresowych natomiast, są niewątpliwie przydatne, jednak koncentrują się na przeszłości kandydatów i pracowników.

 

 • Assessment center

  Assessment Center jest stosowane w procesie rekrutacji i selekcji, wspierając jak najlepsze dopasowanie osoby do przyszłego stanowiska pracy. Użycie tej metodologii pozwala poznać kompetencje, cechy i motywację kandydatów w dużo wyższym stopniu niż rozmowa kwalifikacyjna czy inne metody...

  Więcej
 • Development center

  Development Center służy do oceny potencjału zatrudnionych pracowników i zaplanowania ich rozwoju. Nacisk położony jest na diagnozę cech, kompetencji i potencjału rozwojowego w celu planowania działań rozwojowych dla całych zespołów i/lub poszczególnych jednostek. Wyniki DC wykorzystuje się...

  Więcej
 • DIY - NAUCZYMY CIĘ „co i jak”

  Dla tych Klientów, którzy chcieliby samodzielnie prowadzić procesy AC&DC w swoich organizacjach też mamy propozycję!

  Zapraszamy do udziału w szkoleniu: „Projektowanie i realizacja skutecznego AC&DC”. Głównym celem szkolenia jest nabycie wiedzy i kompetencji w zakresie projektowania i prowadzenia...

  Więcej
 • Jak pracujemy

  Co możemy zrobić w ramach procesu AC & DC?

  1. opracowujemy model kompetencyjny na potrzeby projektu rekrutacji bądź diagnozy kompetencji pracowników 
  2. prowadzimy komunikację z uczestnikami projektu w zakresie kolejnych kroków, np. wysłanie zaproszeń, udzielenie odpowiedzi na ew....
  Więcej
 • Nasza oferta

  Szukasz dostawcy usługi Assessment Center lub Development Center na konkretne stanowisko?

  Wypracowywana przez wiele lat praktyki metodologia Intendi, ogromne doświadczenie naszych konsultantów, metodologów i asesorów oraz obecność psychologów w zespole pozwala nam na rzetelne przygotowanie i...

  Więcej
 • ZADANIA „szyte na miarę”, czyli mini AC&DC

  Jeśli chcesz w procesie selekcji wykorzystać zadania praktyczne, które pozwolą ci uzupełnić informacje uzyskane podczas wywiadu rekrutacyjnego, zobaczyć kandydata „w akcji”, aby rzetelnie ocenić jego kompetencje, a nie polegać tylko na deklaracjach, a nie możesz przeprowadzić pełnego AC&DC,...

  Więcej