Assessment Center jest stosowane w procesie rekrutacji i selekcji, wspierając jak najlepsze dopasowanie osoby do przyszłego stanowiska pracy. Użycie tej metodologii pozwala poznać kompetencje, cechy i motywację kandydatów w dużo wyższym stopniu niż rozmowa kwalifikacyjna czy inne metody selekcji. Dzięki temu mamy możliwość przewidywania zachowań kandydata w miejscu pracy, a co za tym idzie wybór najlepszego na dane stanowisko w danej kulturze organizacyjnej.

Wyniki Assessment Center wspomagają:

  • podejmowanie decyzji rekrutacyjnych 
  • planowanie procesu adaptacji dla zatrudnionych osób na bazie wyników AC 
  • planowanie szkoleń. 

 

Realizacja projektu zakłada: 

  1. opracowanie metodologii na potrzeby projektu rekrutacji 
  2. prowadzenie komunikacji z uczestnikami projektu w zakresie kolejnych kroków, np. wysłanie zaproszeń, udzielenie odpowiedzi na ew. pytania 
  3. organizację i prowadzenie sesji oceny 
  4. ocenę kompetencji i potencjału rozwojowego uczestników 
  5. przygotowanie raportów indywidualnych dla każdego pracownika i raportu zbiorczego z rekomendacjami nt. zatrudnienia konkretnego pracownika/ów 
  6. omówienie wyników procesu i raportu zbiorczego z zarządem i działem HR firmy 
  7. informacje zwrotne dla uczestników - wysyłka raportów indywidualnych do kandydatów / uczestników


Zapytaj o ofertę dostosowaną do potrzeb Twojej firmy!

Kontakt z opiekunem działu AC & DC

Jolanta Filipczyk - Sikora

Zadzwoń: 693 641 952

Napisz: