Development Center służy do oceny potencjału zatrudnionych pracowników i zaplanowania ich rozwoju. Nacisk położony jest na diagnozę cech, kompetencji i potencjału rozwojowego w celu planowania działań rozwojowych dla całych zespołów i/lub poszczególnych jednostek. Wyniki DC wykorzystuje się także do projektowania ścieżek kariery dla poszczególnych osób lub obsady wakujących stanowisk rekrutowanych wewnętrznie.

Przeprowadzenie Development Center pozwala na: 

 • określenie mocnych stron pracowników oraz obszarów wymagających poprawy 
 • podniesienie samoświadomości uczestników badania 
 • określenie możliwości całego zespołu 
 • zaprojektowanie planu szkoleń (indywidualnego i grupowego) 
 • wyznaczanie ścieżek rozwoju kariery pracowników w firmie 
 • trafne wyznaczanie osób do awansów i przesunięć w strukturze 
 • identyfikację tzw. talentów w firmie – pracowników o najwyższych potencjałach rozwojowych (high potencials) 
 • wsparcie planowania działań rozwojowych opartego na wynikach ocen okresowych 


Realizacja projektu zakłada:

 1. opracowanie metodologii na potrzeby diagnozy kompetencji pracowników 
 2. prowadzenie komunikacji z uczestnikami projektu w zakresie kolejnych kroków, np. wysłanie zaproszeń, udzielenie odpowiedzi na ew. pytania 
 3. organizację i prowadzenie sesji oceny ocenę 
 4. kompetencji i potencjału rozwojowego uczestników 
 5. przygotowanie raportów indywidualnych dla każdego pracownika i raportu zbiorczego z propozycją działań rozwojowych wewnątrz firmy / zespołu 
 6. omówienie wyników procesu i raportu zbiorczego z zarządem i działem HR firmy 
 7. informacje zwrotne dla uczestników 
   1. wysyłka raportów indywidualnych do kandydatów / uczestników 
   2. omówienie raportu indywidualnego z uczestnikami (sesja feedback) oraz ustalenie planów rozwojów


Zapytaj o ofertę dostosowaną do potrzeb Twojej firmy!

Kontakt z opiekunem działu AC & DC

Jolanta Filipczyk - Sikora

Zadzwoń: 693 641 952

Napisz: