Dla tych Klientów, którzy chcieliby samodzielnie prowadzić procesy AC&DC w swoich organizacjach też mamy propozycję!

Zapraszamy do udziału w szkoleniu: „Projektowanie i realizacja skutecznego AC&DC”. Głównym celem szkolenia jest nabycie wiedzy i kompetencji w zakresie projektowania i prowadzenia sesji Assessment&Development Center, a także kalibracji wyników, opracowywania raportów i udzielania informacji zwrotnej uczestnikom procesu.

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do metody Assessment&Development Center 
 • Analiza studium przypadków z zakresu AC&DC- wady i zalety metody oraz czynniki zwiększające jej skuteczność 
 • Modele kompetencyjne w AC&DC 
 • Metody i narzędzia wykorzystywane w trakcie AC&DC 
 • Logistyka i organizacja sesji 
 • Dokonywanie obserwacji w trakcie sesji i posługiwanie się narzędziami 
 • Czynniki powodujące błędy w procesie oceny 
 • Prowadzenie i uczestnictwo w dyskusji asesorskiej 
 • Udzielanie informacji zwrotnych uczestnikowi po procesie AC&DC 
 • Opracowywanie raportów z sesji, ewaluacja procesu 


Grupa docelowa
Menedżerowie, pracownicy działów personalnych, rozwoju, rekrutacji i kadr, pragnący poszerzyć wiedzę z zakresu projektowania oraz przeprowadzania sesji AC&DC, a także osoby pragnące poszerzyć kompetencje asesorskie.

Korzyści dla Uczestników:

 • Rozwój umiejętności przełożenia modelu kompetencyjnego obowiązującego w firmie na model ocenianych czynników w trakcie procesów AC/DC odpowiednio do celu oceny 
 • Poprawa umiejętności definiowania kompetencji i poziomów ich spełnienia na potrzeby procesów AC/DC, a także ich badania w toku rekrutacji 
 • Poszerzenie umiejętności przygotowania sesji AC/DC (w tym: opracowywania zadań odpowiednich do celu oceny, opracowywania skali ocen i badanych wskaźników behawioralnych) 
 • Rozwój umiejętności organizacji sesji AC/DC 
 • Poprawa umiejętności prowadzenia sesji AC/DC (w tym: wprowadzenie uczestników w proces, podawanie instrukcji, stworzenie odpowiednich do celów oceny warunków maksymalizujących obiektywizm) 
 • Rozwój umiejętności asesorskich – dokonywanie obserwacji, posługiwanie się narzędziami kompetencyjnymi, zwiększenia obiektywizmu dokonywanych ocen 
 • Poszerzenie umiejętności udzielania informacji zwrotnych uczestnikom procesu


Zapytaj o ofertę dostosowaną do potrzeb Twojej firmy!

Kontakt z opiekunem działu AC & DC

Jolanta Filipczyk - Sikora

Zadzwoń: 693 641 952

Napisz: biuro@intendi.com.pl