Szukasz dostawcy usługi Assessment Center lub Development Center na konkretne stanowisko?

Wypracowywana przez wiele lat praktyki metodologia Intendi, ogromne doświadczenie naszych konsultantów, metodologów i asesorów oraz obecność psychologów w zespole pozwala nam na rzetelne przygotowanie i realizację Assessment & Development Center w Państwa firmie.

Do najważniejszych metodologicznych zalet Assessment & Development Center proponowanych przez Intendi zalicza się:

  • wysoka skuteczność - wielość i różnorodność metod oceny 
  • dobra atmosfera w trakcie procesu (samej sesji oceny ale także sesji feedback), która zwiększa rzetelność oceny i pozytywny odbiór procesu oraz samego narzędzia przez Kandydatów/ uczestników. 
  • bezstronność oceny - wielu zewnętrznych, profesjonalnie przygotowanych asesorów m.in. psychologów i socjologów
  • stosowanie sprawdzonych narzędzi oceny (np. studium przypadków i testów psychometrycznych) 
  • dopasowanie badania do specyfiki firmy (modelu kompetencyjnego, celów badania, etc.) 
  • osadzenie fabuły badania w realiach biznesowych, co zwiększa zaangażowanie uczestników i trafność oceny - większość ćwiczeń w formie symulacji zadań lub sytuacji, które występują w realnej pracy 
  • profesjonalnie przeprowadzony feedback na bazie obserwacji zachowań i wyników a także wskazaniem planu rozwoju dla danej osoby.


Zapytaj o ofertę dostosowaną do potrzeb Twojej firmy!

Kontakt z opiekunem działu AC & DC

Jolanta Filipczyk - Sikora

Zadzwoń: 693 641 952

Napisz: