Business coaching nastawiony jest przede wszystkim na rozwój kompetencji i umiejętności biznesowych klienta, a przez to biznesu, firmy. Skierowany jest zatem do wyższej kadry zarządzającej dużych organizacji oraz do właścicieli przedsiębiorstw, którzy pragną poszerzać swoje umiejętności biznesowe lub rozwijać postawy menedżerskie.
Proces coachingu biznesowego realizuje się w kontekście konkretnej firmy, dążąc do wypracowania celów i sposobów realizacji jej wizji. Coaching biznesowy pomaga poradzić sobie z wyzwaniami biznesowymi oraz osiągać je w sposób przynoszący satysfakcję z wykonanej pracy.
 

Business coaching pomaga klientom:

  • wyznaczać wizję, cele, strategię firmy lub jednostki organizacyjnej
  • efektywniej zarządzać
  • rozwijać cele biznesowe i realizować je
  • nabywać umiejętności motywowania zespołu
  • kreować kulturę organizacyjną zgodną z wizją klienta.