Coaching kariery skierowany jest do osób, które mają poczucie, że:

  • znalazły się w „martwym punkcie” swojej kariery i nie wiedzą w jakim kierunku podążać
  • chcą zmienić pracę, ale brakuje im przekonania do podjęcia tak ważnej decyzji
  • dopiero rozpoczynają pracę zawodową i potrzebują ukierunkowania
  • dążą do awansu
  • mają wątpliwości co do obranej ścieżki zawodowej
  • brakuje im poczucia spełnienia w zawodzie.

W trakcie procesu, dzięki wsparciu coacha, klient uświadamia sobie pożądany kierunek kariery (tzw. ścieżkę kariery), w którym chciałby podążać. Wykorzystując drzemiący w nim potencjał i predyspozycje zawodowe ocenia swoją sytuację, ustala cele i sposoby ich realizacji. Dzięki temu uświadamia sobie, które obszary wymagają rozwoju, aby możliwe było poprowadzenie swojej kariery tak, jak zaplanował.

Należy jednoznacznie zaznaczyć, że coaching kariery nie jest doradztwem zawodowym. Podstawowa różnica polega na tym, że doradca zawodowy lub personlany diagnozuje zainteresowania i kompetencje klienta, aby zaproponować mu najbardziej dopasowany do niego zawód (audyt kariery). Coach kariery wspiera klienta w analizie swoich mocnych i słabych stron, swoich dążeń i aspiracji, jednak nie doradza i nie sugeruje najlepszych jego zdaniem rozwiązań dla klienta. Career coach towarzyszy klientowi w ustaleniu celów związanych z karierą zawodową oraz wartości, jakie chce realizować poprzez pracę, a następnie prowadzi klienta ku wypracowaniu metod ich osiągnięcia. Klient bardziej uświadamia sobie przez to swoje oczekiwania co do kariery. Zwykle planuje także metody jej rozwijania zgodnie ze swoimi wartościami.