Coaching osobisty jest to odmiana coachingu skoncentrowana na życiu osobistym klienta oraz jego relacjach z innymi ludźmi. Polega na kształtowaniu celów, postaw i zachowań, nad którymi na danym etapie życia klient chce pracować. W trakcie procesu praca ukierunkowana jest na zapewnienie harmonii między różnymi obszarami życia osobistego klienta. Dzięki life coachingowi możliwa jest poprawa jakości życia we wszystkich jego aspektach.

Coaching osobisty pomaga klientom:

  • wyznaczać i osiągać cele życiowe
  • rozwijać swoje umiejętności i potencjał
  • zyskać umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
  • uzyskiwać harmonię między różnymi sferami życia
  • zwiększać samoświadomość siebie
  • wzmacniać pewność siebie i asertywność
  • rozwijać swoją wewnętrzną energię i motywację do działania
  • poprawiać swoje relacje z innymi ludźmi