Zarządzanie zasobami ludzkimi jest istotnym, jeśli nie najistotniejszym elementem konkurowania na rynku. Mając pełną świadomość tego faktu, wiele firm profesjonalizuje swoje procesy personalne tworząc i udoskonalając systemy, procedury oraz narzędzia HR.
Specjalistyczna wiedza na temat efektywnych, motywujących i wspierających realizację strategii firmy systemów ZZL bardzo szybko się zmienia. Znajomość trendów, ale także wad i zalet poszczególnych rozwiązań oraz praktyczne doświadczenie we wdrażaniu, tak przydatne dla przewidywania ryzyka i zarządzania nim, są bezsprzecznie wymagane w przypadku decyzji o opracowaniu i wdrożeniu w firmie określonego systemu HR, procedury lub narzędzia.

Nasi konsultanci, po dokładnym rozpoznaniu potrzeb i celów firmy, zaproponują najlepsze rozwiązania dostosowane do działania organizacji, pomogą w ich projektowaniu, wdrażaniu oraz ewaluacji.

 • Audyt Personalny

  Proponowany przez Intendi audyt personalny diagnozuje procesy zarządzania zasobami ludzkimi, takie jak: ocenianie okresowe, wynagradzanie, motywowanie, planowanie kadr, rekrutacja i rozwój, adaptacja pracowników, awansowanie, szkolenia, zarządzanie wiedzą. Sam wybór czynników poddanych badaniu...

  Więcej
 • Modele kompetencyjne

  Kompetencje pracowników mają kluczowe znaczenie dla osiągania założonych celów firmy. Poza wiedzą i umiejętnościami w ich skład wchodzą także postawy, które determinują to, w jakim stopniu pracownicy wykorzystują i rozwijają swoje umiejętności i wiedzę oraz jak zachowują się w relacjach z innymi...

  Więcej
 • Opisy Stanowisk Pracy

  Opisywanie stanowisk pracy stanowi najbardziej bazowy i podstawowy proces w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Opis stanowiska pracy to kompleksowe narzędzie do zarządzania stanowiskiem pracy i pracownikiem je zajmującym, czyli narzędzie umożliwiające prowadzenie efektywnej polityki personalnej....

  Więcej
 • Procedury Rekrutacyjne

  Procedury rekrutacyjne lub rekrutacyjno-selekcyjne są zbiorem praktycznych narzędzi i technik, których celem jest usprawnienie procesu przeprowadzania rekrutacji i selekcji. Procedury takie stworzone są na podstawie profesjonalnych metod doboru personelu. Stosowanie sprawdzonych metod rekrutacji...

  Więcej
 • Systemy Ścieżek Rozwoju i Kariery

  Ścieżki kariery to logiczna i spójna sekwencja kolejnych stanowisk, które pracownicy obejmują w okresie pracy w danej organizacji. Takie spójne i przejrzyste określenie „dróg” przemieszczeń zawodowych pracowników, z założeniem wzrostu odpowiedzialności, trudności zadań lub pojawieniem się nowych...

  Więcej
 • Systemy Motywacyjne i Wynagradzania

  Wydajność zespołów jest w dużym stopniu uzależniona od umiejętnego posługiwania się istotnymi dla pracowników motywatorami. Poza mechanizmami finansowymi coraz częściej zwraca się uwagę na pozafinansowe formy motywowania pracowników, jednak najbardziej istotne jest dostosowanie odpowiedniego...

  Więcej
 • Systemy Ocen Okresowych

  Ocenianie jest jednym z podstawowych działań w zarządzaniu organizacją. Można wyróżnić ocenę bieżącą – permanentną, dokonywaną w trakcie codziennej współpracy przełożonego i podwładnego oraz ocenę okresową – dokonywaną w określonych odstępach czasowych, przy użyciu sformalizowanych procedur i...

  Więcej
 • Systemy Rozwoju i Szkoleń

  System rozwoju i szkoleń jest zaprojektowanym procesem identyfikacji obszarów wiedzy, umiejętności i postaw istotnych dla rozwoju organizacji oraz zatrudnionych pracowników. Ma na celu zaplanowanie ich uzupełniania i rozwoju oraz ewaluacji efektów tych działań. Projektowane przez nas systemy...

  Więcej