System rozwoju i szkoleń jest zaprojektowanym procesem identyfikacji obszarów wiedzy, umiejętności i postaw istotnych dla rozwoju organizacji oraz zatrudnionych pracowników. Ma na celu zaplanowanie ich uzupełniania i rozwoju oraz ewaluacji efektów tych działań. Projektowane przez nas systemy rozwoju i szkoleń opieramy na zarządzaniu przez kompetencje i opracowany model kompetencyjny, kładąc kluczowy nacisk na efektywną diagnozę potrzeb szkoleniowych. Jako narzędzia diagnozy potrzeb szkoleniowych rekomendujemy m.in. ocenę okresową i ocenę zewnętrzną typu Assessment & Development Center. System rozwoju i szkoleń jest jednym z systemowych działań z zakresu HR, które wspierają ideę zrównoważonego rozwoju. Idea ta zakłada dążenie firmy do osiągania zysków bez poświęcania zasobów ludzkich, a wręcz z dbałością o ich rozwój, równocześnie z rozwojem biznesowym i technologicznym.

Działania Intendi ukierunkowane na zaprojektowanie i wdrożenie Systemu Rozwoju i Szkoleń obejmują:

 • Zaprojektowanie procesu identyfikacji potrzeb szkoleniowych i rozwojowych
 • Integrację procesu identyfikacji potrzeb szkoleniowych i rozwojowych z innymi systemami HR (np. oceną okresową personelu, modelem kompetencyjnym)
 • Opracowanie procedury weryfikacji potrzeb szkoleniowych i rozwojowych oraz realizacji zaakceptowanych działań rozwojowych, szkoleniowych
 • Opracowanie procedury ewaluacji efektów działań rozwojowych i szkoleniowych zgodnie z modelem D. Kirkpatricka
 • Pilotaż systemu
 • Monitoring wdrożenia systemu.

Korzyści z wdrożenia systemowego rozwiązania w zakresie rozwoju i szkoleń:

 • Precyzyjna i wieloaspektowa analiza potrzeb rozwojowych i szkoleniowych przy użyciu profesjonalnych narzędzi
 • Wyodrębnienie potrzeb szkoleniowych i rozwojowych od nie-szkoleniowych (czyli będących wynikiem źle funkcjonującej struktury organizacyjnej lub systemu motywowania)
 • Poszerzenie świadomości mocnych i słabych stron organizacji oraz tworzących ją ludzi
 • Wzrost motywacji do podejmowania działań rozwojowych i konsekwencji w ich realizacji
 • Rozwój kompetencji (czyli wiedzy i umiejętności) pracowników
 • Zmiana postaw pracowników na bardziej konstruktywne i proaktywne
 • Poczucie zadowolenia z dobrze zainwestowanych budżetów na rozwój i szkolenie pracowników
 • Większe zadowolenie pracowników z doboru działań rozwojowych
 • Profesjonalna ewaluacja efektów działań rozwojowych i szkoleniowych.