Ścieżki kariery to logiczna i spójna sekwencja kolejnych stanowisk, które pracownicy obejmują w okresie pracy w danej organizacji. Takie spójne i przejrzyste określenie „dróg” przemieszczeń zawodowych pracowników, z założeniem wzrostu odpowiedzialności, trudności zadań lub pojawieniem się nowych jest silnie motywujące dla podwładnych. Zwiększa także ich poczucie bezpieczeństwa w organizacji i wpływa na wyznaczanie sobie coraz ambitniejszych celów.

Zaprojektowany zgodnie z celami organizacji system ścieżek kariery zawiera sieć powiązań między stanowiskami wyjściowymi a docelowymi, kryteria, jakie powinny być spełnione, aby móc ubiegać się o awans, oczekiwany progres kompetencji, a także sposoby, jakimi można rozwijać potrzebne umiejętności. Założeniem związanym z wdrażaniem systemu ścieżek kariery jest wspieranie pracowników przez firmę w zakresie rozwoju ich wiedzy i wzmacniania kompetencji, dlatego też często używa się nazwy system ścieżek kariery i rozwoju.

Zakres usług Intendi związanych z systemowymi rozwiązaniami w zakresie ścieżek kariery i rozwoju obejmuje:

 • Opracowanie zmiennych i kryteriów awansów rozwoju pionowego i poziomego
 • Wyodrębnienie ścieżek rozwoju i kariery
 • Opracowanie metod i narzędzi rozwoju kompetencji dla poszczególnych stopni w ramach wyodrębnionych ścieżek
 • Integracja ścieżek kariery i rozwoju z systemami motywacyjnymi i wynagradzania
 • Opracowanie procedury systemu ścieżek karier i rozwoju
 • Monitoring działania systemu ścieżek kariery i rozwoju.

Korzyści z wprowadzenia systemu awansów i ścieżek kariery

 • Zwiększenie transparentności i jasności procesów decyzyjnych w polityce awansowania
 • Przyciąganie i zatrzymywanie najbardziej efektywnych i utalentowanych pracowników
 • Wzrost motywacji i zaangażowania w pracę
 • Zwiększenie satysfakcji i lojalności oraz identyfikacji z firmą najbardziej efektywnych pracowników
 • Zmniejszenie ilości konfliktów i nieporozumień w związku z awansowaniem i przyznawaniem nagród
 • Zwiększenie motywacji do konsekwentnego rozwoju osobistego i zawodowego u pracowników, a przez to wzrost kompetencji całej firmy.