HR Interim Management jest coraz bardziej powszechną na polskim rynku metodą czasowego lub projektowego zatrudniania zewnętrznego menedżera zarządzania zasobami ludzkimi. Dzięki wsparciu naszych menedżerów, HR Business Partnerów i ekspertów HR Państwa firma zyskuje wiedzę i umiejętności, których w danej chwili potrzebuje do realizacji założonych celów, zadań i projektów w obszarze HR. Proponowane rozwiązanie wykorzystywane jest zwłaszcza w trakcie wdrażania nowych systemów HR, takich jak oceny okresowe, opisy stanowisk pracy, ścieżki kariery, system motywacyjny, system wynagrodzeń, system rozwoju pracowników czy model kompetencyjny, ale także w trakcie realizacji strategicznych projektów, np. restrukturyzacji lub łączenia spółek, albo zadań związanych z prowadzeniem rekrutacji i selekcji personelu.

Innymi częstymi sytuacjami, w których firmy potrzebują usługi HR Interim Management są: czasowa nieobecność osób odpowiedzialnych za sprawy personalne w firmie np. okres urlopowy, dłuższe L4, urlopy macierzyńskie i wychowawcze, tworzenie się działu HR (start- up firmy), brak stanowiska HR lub odpowiedniej osoby o kompetencjach i doświadczeniu menedżerskim.

  • Zewnętrzny HR Manager (HR Interim Manager)

    Odpowiednio do różnych sytuacji uzasadniających zatrudnienie Interim Managera oferujemy usługę HR Interim Managera czasowego (projektowego) w pełnym wymiarze godzin zakontraktowanego na określony czas od 2 do 18 miesięcy. Drugi rodzaj oferowanej przez Intendi usługi to HR Interim Manager...

    Więcej