Odpowiednio do różnych sytuacji uzasadniających zatrudnienie Interim Managera oferujemy usługę HR Interim Managera czasowego (projektowego) w pełnym wymiarze godzin zakontraktowanego na określony czas od 2 do 18 miesięcy. Drugi rodzaj oferowanej przez Intendi usługi to HR Interim Manager dochodzący, tzn. współpracujący stale z firmą w okresie od 2 miesięcy do kilku lat, jednak w niepełnym wymiarze godzin (np. 1-3 dni w tygodniu, 60 godzin w miesiącu).

Przykładowe zadania i cele przekazane do realizacji HR Interim Managerowi mogą dotyczyć:

 • projektowania i wdrażania wszelkich systemów i procedur HR w organizacji np.:
  • rekrutacyjno–selekcyjnych
  • adaptacji pracowników
  • opisywania stanowisk pracy
  • wynagradzania
  • premiowania
  • rozwoju (szkoleń)
  • zarządzania projektami
  • komunikacji z pracownikami
  • systemu awansów i ścieżek kariery
  • i innych
 • budowy modelu kompetencyjnego i jego wdrożenia
 • budowy programów zarządzania talentami, programów rozwojowych dla określonych grup pracowników
 • projektowanie i/lub uruchamianie systemów informatycznych wspomagających profesjonalną realizację działań z zakresu HR oraz nadzór techniczny nad ich funkcjonowaniem.

Każda z usług może być modyfikowana pod względem dostępności czasowej Interima oraz jego zakresu prac.

Korzyści z HR Interim Management:

 • dostęp do ekspertów i do profesjonalnych rozwiązań w dziedzinie ZZL
 • zminimalizowanie kosztów związanych z zatrudnianiem kolejnych pracowników
 • przyspieszenie procesów HR i/lub zmian w organizacji
 • wsparcie przy dużych projektach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi
 • oszczędność czasu pracowników zatrudnionych w firmie, a niezwiązanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi.