Informacja zwrotna 360˚ to metoda oceny kompetencji osoby badanej polegająca na gromadzeniu informacji z różnych perspektyw, aż do uzyskania pełnego obrazu (którego metaforą jest koło- stąd 360˚). Źródłem informacji mogą być: przełożeni, podwładni, współpracownicy, klienci wewnętrzni lub zewnętrzni oraz sama osoba oceniana. Samoocenę konkretnych umiejętności osoby ocenianej porównuje się z oceną tych umiejętności dokonaną przez innych ludzi, którzy na co dzień obserwują  jej pracę.

Proces jest anonimowy i poufny, co gwarantuje szczerość opinii, a uzyskane informacje stanowią źródło nieocenionej wiedzy, pozwalającej na identyfikację mocnych stron oraz obszarów wymagających rozwoju, zarówno na poziomie jednostki- pracownika, jak i zespołu lub całej organizacji.

Nowoczesne i bezpieczne rozwiązanie on-line ułatwia przeprowadzenie procesu, pozwala oszczędzać czas i zasoby, a także umożliwia bardzo szybki dostęp do wyników.

Informacja zwrotna 360˚ to skuteczne narzędzie pozwalające na:

 • planowanie rozwoju kadry menedżerskiej oraz poprawę efektywności zarządzania,
 • tworzenie indywidualnych planów rozwojowych,
 • planowanie rozwoju dla grup kluczowych pracowników (do wykorzystania w programach talentowych, planowaniu sukcesji, coachingu),
 • ocenę rozwoju kompetencji – mierzenie postępów,
 • badanie spójności postaw pracowników z wartościami firmy.

 W ramach współpracy:

 • pomagamy zdefiniować kryteria oceny (bazując na modelu kompetencji Klienta lub korzystając z zasobów naszej biblioteki) oraz sposób doboru uczestników procesu,
 • przygotowujemy kwestionariusz informacji zwrotnej,
 • wspieramy w przeprowadzeniu skutecznej kampanii informacyjnej,
 • prowadzimy (administrujemy) cały proces zbierania informacji 360˚ od respondentów, gwarantując anonimowość, poufność i bezpieczeństwo,
 • dostarczamy raporty indywidualne i grupowe,
 • przekazujemy uczestnikom informacje zwrotne podczas spotkań indywidualnych lub grupowych,
 • przygotowujemy rekomendacje dla zespołów/grup czy całej organizacji,
 • wspólnie z uczestnikami/menedżerami/ HR planujemy działania rozwojowe.

 Informacja zwrotna 360˚ nie jest procesem oceny wyników pracy – jest sposobem na poszerzanie świadomości, doskonalenie komunikacji, rozwijanie kompetencji, a w konsekwencji- poprawę wyników.