Onboarding jest niczym innym, niż procesem adaptacji nowoprzyjętych pracowników w organizacji. Profesjonalnie i kompleksowo przeprowadzony może przyczynić się do znacznego spadku rotacji pracowników w organizacji oraz podniesienia ich efektywności już od pierwszych chwil w organizacji.

Badania pokazują, że:

 • 90% nowych pracowników decyduje o tym czy pozostać w nowym miejscu pracy w ciągu pierwszego roku
 • Koszt zastąpienia odchodzącego pracownika odpowiada wartości jego pensji za okres od 6 miesięcy do 2 lat

Mimo to niestety zaledwie jedna na 5 firm w Europie implementuje kompleksowy system onboardingu.

Sposób przeprowadzenia procesu adaptacji może różnić się w zależności od organizacji, jednakże profesjonalnie i kompleksowo zrealizowany proces onboardingu, obejmuje cztery kluczowe aspekty:

 • Proceduralny – zakładający zapoznanie pracownika z wszelkimi procedurami, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania w organizacji (począwszy od regulaminu organizacyjnego, zakres uprawnień i obowiązków, po sprawy takie jak np. polityka przydzielania miejsc parkingowych);
 • Zadaniowy – związany z zadaniami, jakie czekają nowego pracownika oraz celami stawianymi przez pracodawcę, a także pożądanym sposobem ich realizacji. Może dotyczyć również strategii, według której działa firma;
 • Kulturowy -  obejmujący wartości respektowane w organizacji, zapoznanie pracownika z kulturą organizacji (która wyraża się m.in. w określonym sposobie realizacji zadań, respektowanych norm, symboli i schematów w organizacji);
 • Relacyjny – wyrażający się poprzez troskę o przyjazny przebieg adaptacji pracownika w zespole, zapoznanie go z osobami współpracującymi, zapewnienie mu komfortu emocjonalnego w nowym środowisku.

Intendi oferuje wsparcie w przygotowaniu odpowiednich procedur (pierwszy i drugi element  onbordingu) a także planów onboardingowych dla różnych grup pracowników (przykładowo: praktykanci- stażyści, specjaliści, menedżerowie, pracownicy produkcyjni)  i pełnych strategii onboardingowych.

Przed rozpoczęciem opracowania systemu lub jego modyfikacji polecamy przeprowadzenie audytu aktualnego stanu procesu onboardingowego w firmie zastosowaniem narzędzia Onboarding Benchmark Scanner. Po wypełnieniu ankiety otrzymacie Państwo raport z stanu wdrożenia onboardungu w Państwa firmie w porównaniu do innych firm z rozwiniętymi praktykami onboardingowymi.

W dzisiejszych czasach procesy onboardingu wspierane są przez nowoczesne, profesjonalne aplikacje mobilne i internetowe. Jedną z nich – Onboarding App - oferuje firma Talmundo. Ich prawidłowe zastosowanie wymaga jednak opracowania odpowiedniego systemu, pozwalającego na wdrożenie nowych pracowników w zakresie wszystkich czterech wyżej wymienionych aspektów.  Nasze usługi consultingowe są kompatybilne z rozwiązaniami IT firmy Talmundo.

 

Korzyści dla Klienta (firmy) płynące ze zrealizowania onboardingu przy wsparciu Intendi:

 • Poznanie najlepszych praktyk onboardingowych i uzyskanie wiedzy co do możliwości ich zastosowania w firmie Klienta
 • Obniżenie wskaźnika rotacji pracowników, a co za tym idzie oszczędności finansowe
 • Kreowanie wizerunku firmy jako dobrego pracodawcy, dbającego o potrzeby swoich pracowników
 • Przyśpieszenie procesu adaptacji nowych pracowników, a co za tym idzie zwiększenie ich efektywności już w pierwszych dniach pracy
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników, co jednoznacznie przekłada się na efekty biznesowe
 • Stworzenie pracownikom możliwości jak najlepszego wykorzystania swojego potencjału, ujawnienie swoich talentów
 • Ułatwienie zespołom procesu integracji oraz poprawy jakości ich współpracy.

 

Do korzyści dla pracowników należy zaliczyć:

 • Stworzenie komfortowych warunków pracy już od samego początku
 • Obniżenie poziomu stresu związanego z rozpoczęciem pracy w nowym środowisku
 • Przyśpieszenie procesu adaptacji w nowym miejscu
 • Szybkie i przyjemne zapoznanie się z kulturą organizacyjną firmy (jej wartościami, wizją, misją etc.)
 • Możliwość szybkiego zweryfikowania swoich oczekiwań i dostępnych w firmie możliwości
 • Poczucie stanowienia ważnej części organizacji, docenienia przez pracodawcę
 • Zwiększenie zaangażowania oraz satysfakcji z wykonywanych obowiązków
 • Możliwość otrzymywania natychmiastowej informacji zwrotnej
 • Jasność w zakresie stawianych przed pracownikiem celów i oczekiwań pracodawcy, a także sposobu realizacji swoich obowiązków
 • Przyśpieszenie procesu integracji z zespołem i przełożonym.

Proces planowania strategii onboardingowych a także planów onboardingowych dla poszczególnych grup pracowników opiera się o szereg działań ukierunkowanych na jak najpełniejsze poznanie warunków i celów biznesowych, a także kultury organizacyjnej naszych Klientów, tak by móc je dopasować adekwatnie do indywidualnych potrzeb i oczekiwanych korzyści (dla firmy i  jej pracowników).

Doświadczenie zdobyte na przestrzeni wielu lat w realizacji projektów consultingowych przez konsultantów firmy Intendi oraz obecność psychologów w zespole pozwoli nam na rzetelne i kompleksowe opracowanie najbardziej efektywnych systemów adaptacji pracowników w Państwa firmie.

Zapytaj o ofertę dostosowaną do potrzeb Twojej firmy

Kontakt z opiekunem działu onboarding

Monika Żak

Zadzwoń: 729-391-430

Napisz: biuro@intendi.com.pl