Cele szkolenia

Nie sposób przecenić roli profesjonalnej i efektywnej rekrutacji i selekcji (czyli takiej, która kończy się zatrudnieniem odpowiedniej osoby) dla budowania zespołu. Nieodpowiednie obsadzenie stanowiska rodzi same problemy, od komplikacji finansowych po zakłócenia w funkcjonalności zespołów. W proponowanym szkoleniu skupiamy się na rozwijaniu dwóch ważnych kompetencji menedżerów i działów ZZL, tj. rekrutacji i selekcji kadr. Rekrutacja oznacza przyjmowanie nowych pracowników i obejmuje wszystkie procesy z tym związane: od zamieszczenia ogłoszeń po formalne przyjęcie do pracy. Można wyróżnić determinanty rekrutacji, nie można jednak tego zrobić w odniesieniu do selekcji. Selekcja jest pojęciem węższym i dotyczy podejmowania decyzji o wyborze kandydata. Jest to zatem proces związany bardziej z instrumentami i metodami oceny.

Dobieranie nowych pracowników i klasyfikowanie ich jako odpowiednich lub nieodpowiednich do danej pracy opiera się na wykorzystaniu różnorodnych technik selekcyjnych, takich jak formularze aplikacyjne, wywiady, listy polecające, ośrodki oceny personelu (Assessment Centre) i testy psychologiczne. Decyzję o zatrudnieniu powinno podejmować się nie na podstawie wyników uzyskanych z zastosowania jednej techniki, ale sumując wyniki różnych technik. Taka wielotorowa selekcja minimalizuje ryzyko wyboru nieodpowiedniej osoby lub odrzucenia odpowiedniej. Jak ją prowadzić? Jakie techniki zastosować? Jakie są ich wady i zalety? Jak rozmawiać z kandydatami? Jak weryfikować ich kompetencje i motywacje? Na wszystkie te pytania znajdą Państwo odpowiedzi w trakcie proponowanego przez Intendi dwudniowego szkolenia.

 

Program szkolenia

 • Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Prognozowanie i planowanie personelu – metody i techniki
 • Modele prowadzenia polityki personalnej w firmie, kapitał ludzki firmy i instrumenty jego budowania
 • Diagnoza potrzeb personalnych
 • Metody rekrutacji personelu – przygotowywanie ogłoszeń internetowych, kluczowe portale rekrutacyjne i ich usługi
 • Portale społecznościowe a rekrutacja
 • Profil idealnego kandydata
 • Strategie rekrutacji
 • Metody poszukiwania kandydatów
 • Porównanie metod rekrutacji
 • Metody selekcji personelu - wybór metody
 • Kryteria selekcyjne
 • Analiza życiorysu
 • Wywiad telefoniczny
 • Assessment & Development center
 • Grupowe metody selekcji
 • Testowe badanie predyspozycji – typy testów, wymogi co do stosowania testów w selekcji
 • Typy rozmów kwalifikacyjnych i ich prowadzenie
 • Symulacje rozmów kwalifikacyjnych
 • Sprawdzenie referencji
 • Inne formy selekcji
 • Błędy w procesie rekrutacji i selekcji. Jak ich unikać?
 • Końcowa ocena kandydatów
 • Decyzje personalne
 • Komunikacja z pracownikami w trakcie procesu rekrutacji i selekcji

 

Grupa docelowa

Menedżerowie, pracownicy działów personalnych, rozwoju, rekrutacji i kadr pragnący poszerzyć wiedzę z zakresu doboru kadr, umiejętności rekrutacji i selekcji, ze szczególnym naciskiem na udoskonalenie umiejętności prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej i prowadzenia komunikacji z kandydatami, budującej dobry wizerunek pracodawcy.

Korzyści

Uczestnicy szkolenia:

 • wykształcą lub rozwiną kompleksowy sposób myślenia o zasobach ludzkich w firmie
 • poszerzą wiedzę i umiejętności z zakresu budowania profilu kompetencyjnego stanowiska na potrzeby procesu rekrutacji
 • udoskonalą umiejętność doboru odpowiednich technik rekrutacji i selekcji pod kątem stanowiska i kultury organizacyjnej firmy
 • poszerzą umiejętności w zakresie rekrutacji personelu (zareklamowania stanowiska pracy) na rynku pracy
 • poprawią kompetencje w zakresie prowadzenia procesu selekcji kandydatów pod kątem danego stanowiska pracy
 • rozwiną umiejętności konstruowania narzędzi doboru i oceny pracowników
 • poszerzą kompetencje prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych
 • uświadomią sobie błędy, jakie mogą się pojawić po stronie rekruterów w czasie procesu rekrutacji i selekcji oraz ich wpływ na wynik rekrutacji i wizerunek pracodawcy
 • poprawią umiejętności komunikacji z kandydatami