Efektywność pracy zespołu zależy przede wszystkim od umiejętnego prowadzenia go, czyli od kompetencji menedżerskich lidera. Zarządzanie zespołem wymaga nabycia odpowiedniej wiedzy, umiejętności i postaw w zakresie planowania i organizowania pracy, motywowania zespołu, delegowania zadań czy rozwiązywania konfliktów. Nasze szkolenia istotnie podwyższają wyżej wymienione, podstawowe kompetencje menedżerskie. Od współczesnych menedżerów wymaga się jednak coraz więcej w zakresie umiejętności miękkich, m.in. nastawienia na skuteczną współpracę i osiąganie ambitnych rezultatów z maksymalnym zaangażowaniem podległych pracowników, w szczególności tych zmotywowanych i kompetentnych. Kultura coachingowa zakłada swobodny przepływ informacji poprawiający jakość i efektywność pracy indywidualnej oraz pracy całego zespołu. Jest to tzw. kultura typu "problem solver".

Wprowadzenie leadership coaching przekłada się na bardziej dynamiczny rozwój pracowników i całej organizacji oraz znaczny wzrost satysfakcji klientów zewnętrznych i wewnętrznych z zakresu jakości procesów, produktów i usług.

Liderzy, którzy opanują trudną sztukę zarządzania przez coaching i zarządzania w stylu coachingowym, dysponują potężną siłą dochodzenia do rozwiązań i osiągania wysokich rezultatów, a także budowania relacji ze współpracownikami. Nasze szkolenia i coaching skutecznie im w tym pomagają.

 • Leadership coaching

  Cele szkolenia

  Pojęcie coachingu robi oszałamiającą karierę w słowniku zarządzania zasobami ludzkimi. U podstaw filozofii współczesnego coachingu leży pomaganie ludziom w osiągnięciu swoich celów bez robienia tego za nich lub doradzania im, co należy zrobić.  Kluczową zasadą coachingu jest...

  Więcej
 • Prowadzenie rozmów oceniających i rozwojowych

  Cele szkolenia

  W najbardziej sprawnym, efektywnym systemie ocen okresowych najważniejszym jego elementem pozostaje spotkanie między oceniającym a ocenianym pracownikiem. Narzędzia nie zastąpią relacji i czynnika ludzkiego w zarządzaniu, w szczególności zaś w ocenianiu, które może zrodzić...

  Więcej
 • Warsztat Społeczny Kierownika Projektu

   

  Struktury projektowe odgrywają coraz większą rolę w życiu firm, zwłaszcza na rynku usług. Małe i duże zespoły projektowe, mające na celu wytworzenie konkretnych produktów powstają, wykonują swoje zadania i są rozwiązywane w trakcie trwania stałych procesów operacyjnych firm lub też...

  Więcej