Cele szkolenia

Pojęcie coachingu robi oszałamiającą karierę w słowniku zarządzania zasobami ludzkimi. U podstaw filozofii współczesnego coachingu leży pomaganie ludziom w osiągnięciu swoich celów bez robienia tego za nich lub doradzania im, co należy zrobić.  Kluczową zasadą coachingu jest praca na zasobach organizacji, zespołów czy pracowników oraz założenie, że menedżer-coach „ma pytania”, a coachowany pracownik - odpowiedzi na nie. Te dwa wstępnezałożenia rodzą wiele pytań dla menedżerów, np. czy włączać styl coachingowy do wachlarza wykorzystywanych metod zarządzania, a jeśli tak to jak, kiedy i w jakich aspektach? Przede wszystkim należy jednak zadać pytania: Co daje coaching zarządzającym i  organizacji? Kim  tak naprawdę jest ów ciągle jeszcze tajemniczy coach lub szef-coach? Na te pytania znajdą Państwo odpowiedzi w trakcie dwudniowego szkolenia Leadership coaching. Dodatkową wartością szkolenia jest poznanie metod i narzędzi pracy menedżera, stosującego w swojej pracy tzw. coachingowy styl zarządzania.

Program

 • Wyzwania stojące przed menedżerem
 • Rozwój jako jedno z kluczowych zagadnień w zarządzaniu
 • Coaching jako wsparcie rozwoju osób i organizacji
 • Rola coachingu w zarządzaniu
 • Cel coachingu menedżerskiego
 • Tzw. coaching przez duże C
 • Rodzaje coachingu
 • Czynniki sukcesu w coachingu menedżerskim
 • Postawy, wartości i przekonania coacha–menedżera
 • Zaufanie między menedżerem–coachem a coachowanym
 • Niezbędne umiejętności coacha-menedżera
 • Narzędzia i metody pracy coacha-menedżera w zakresie:
  • Wyznaczania celu
  • Identyfikowania zasobów
  • Przezwyciężania ograniczeń
  • Poznawania przekonań, wartości i tożsamości pracownika
 • Metoda GROW (goal-reality-options-will) w zarządzaniu
 • Prowadzenie rozmów z pracownikami w stylu coachingowym
  • Ogólne zasady udzielania informacji zwrotnej
  • Zadawanie pytań i typy pytań
  • Zastosowanie podejścia coachingowego do:
   • § Motywowania
   • § Doskonalenia umiejętności
   • § Rozwiązywania konfliktów
   • § Przełamywania postaw defensywnych i niekonstruktywnych zachowań
   • § Wspierania kreatywności
  • Wdrażanie kultury coachingowej w organizacji – rola lidera – coacha.

 

Grupa docelowa

Kadra menedżerska wyższego i średniego szczebla.

Korzyści

Wdrożenie metod i narzędzi coachingowych do praktyki zarządzania, a także filozofii coachingowego podejścia do pracowników pozwoli z na:

 • lepszą współpracę i poznanie się zespołów
 • lepsze przygotowanie kadry do zmian (zwiększenie elastyczności, samodzielności i  tolerancyjności)
 • rozwijanie podejścia dzielenia się wiedzą wśród kadry i potrzeby wspierania w rozwoju podwładnych
 • poprawę zrozumienia współzależności w organizacji
 • lepszą adaptację do zmieniających się warunków rynkowych.