Poszukujemy pracowników poprzez dobór bezpośredni, analizę budowanej od kilku lat własnej bazy danych oraz zewnętrznych baz danych osób szukających zatrudnienia. Ponadto docieramy do osób nieposzukujących aktywnie pracy na szerzej lub precyzyjnie określonym rynku docelowym (target headhunting). Staramy się dotrzeć do osób o największych talentach w odniesieniu do specyficznych potrzeb naszych klientów.  

Osoby, których kwalifikacje i kompetencje są zgodne z profilem stanowiska i z założeniami oferty pracy, są informowane o prowadzonym naborze. Jeśli są zainteresowane zatrudnieniem i wyrażą zgodę na udział w nim, przesyłamy ich aplikację Klientowi. 

Nasi Klienci otrzymują tylko te dokumenty aplikacyjne (kandydatury), które spełniają wymagania formalne i przeszły weryfikację w zakresie wymagań formalnych i kompetencyjnych.


Korzyści płynące ze skorzystania z usług rekrutacyjnych Intendi:

  • zwiększenie skuteczności procesu rekrutacji, m.in. poprzez dotarcie do specjalistów, ekspertów i menedżerów nieposzukujących aktualnie pracy lub gdy zawiodły inne,  tradycyjne,  metody rekrutacji,
  • pozyskanie pracowników z wąskiej, bardzo precyzyjnie określonej grupy docelowej,
  • analiza rynku z nastawieniem na dotarcie do talentów, osób o potwierdzonych kompetencjach lub osób z wysokim potencjałem rozwojowym (w zależności od potrzeb pracodawcy i oferowanych warunków),
  • pozyskanie menedżerów, ekspertów o unikalnych kompetencjach,
  • wykorzystywanie narzędzi pomocnych w prawidłowym dopasowaniu kompetencji kandydata do wymagań pracodawcy,
  • oszczędność czasu pracodawcy na żmudny proces rekrutacji kandydatów.

Kontakt z opiekunem działu  Rekrutacja

Jolanta Filipczyk - Sikora

Zadzwoń: 729-391-430

Napisz: biuro@intendi.com.pl