W dzisiejszych czasach możliwe jest poznanie i zdiagnozowanie coraz większej liczby czynników, które opisują jakość i sposób wykonywania powierzonej pracy przez kandydatów do pracy. Dzięki obecności psychologów w Intendi jesteśmy w stanie zbadać między innymi tak ważne cechy jak sumienność, dokładność, zdolności analityczne, preferowanie danych czynności czy zawodów, czynniki motywujące do pracy czy rolę przyjmowaną w grupie. Wykorzystanie testów psychologicznych, wywiadów, obserwacji oraz analiza danych dotyczących edukacji czy rozwoju zawodowego, pozwalają określić indywidualny profil psychologiczny kandydata do pracy w momencie do tego najbardziej adekwatnym, czyli na etapie naboru.

Proponowana usługa to pogłębienie standardowej rekrutacji, prowadzonej siłami własnymi działów HR i menedżerów firmy, o specjalistyczne badania kompetencji, potencjału rozwojowego, cech i predyspozycji psychologicznych. Badanie takie poprzedzone jest analizą profilu stanowiska.

Prowadzimy ocenę kandydatów wskazanych przez Klienta, wykorzystując w niej:

 

Wywiady
biograficzne

Wywiady
kompetencyjne metodą STAR

Testy
psychometryczne, narzędzia Talegent

Ćwiczenia typu role play
Case studies

Ośrodki Oceny – ocenę zintegrowaną
(Assessment Center)

 

Rekomendujemy tę usługę w odniesieniu do pracowników rozważanych do zatrudnienia, którzy w procesie selekcyjnym prowadzonym własnymi siłami lub przy współpracy z Intendi zostali ocenieni najwyżej. Zalecamy także przekazanie wyników badania psychologicznego wybranemu/wybranym kandydatowi/tom do zatrudnienia po zakończonym procesie rekrutacji. Badania nt. candidate experience pokazują, że jednym z najwyżej pozytywnie ocenianych elementów w procesie rekrutacyjnym jest otrzymanie wartościowego feedbacku.

Kontakt z opiekunem działu  Rekrutacja

Jolanta Filipczyk - Sikora

Zadzwoń: 729-391-430

Napisz: biuro@intendi.com.pl