Proponujemy Państwu także usługę HR Interim Recruitment, analogiczną do HR Interim Managera, jednak koncentrującą się na wsparciu w procesie rekrutacji i selekcji pracowników. Wsparcie to może obejmować bardzo szeroki zakres działań, jak przykładowo: przygotowanie procesu naboru  (procedury rekrutacyjno- selekcyjnej i stosowanych narzędzi), przeprowadzenie naboru (np. zamieszczenie informacji o rekrutacji w mediach), a także przeprowadzenie samej selekcji i pomoc w adaptacji pracownika. Możliwe jest także znacznie węższe wykorzystanie kompetencji zewnętrznego rekrutera, na przykład przeprowadzenie procesu selekcji kandydatów z wykorzystaniem funkcjonujących w firmie procedur. Współpraca tego typu może mieć charakter projektowy (kilka miesięcy wsparcia w konkretnym przedsięwzięciu, np. przy start- up lub budowie specjalistycznego zespołu) lub abonamentowy (stały).

Standardowa usługa HR Interim Recruitment Intendi obejmuje:

  • analizę procesów i zadań na stanowisku pracy celem ustalenia profilu poszukiwanych kandydatów/kandydatek (wymagane kompetencje, umiejętności, kwalifikacje, doświadczenie etc.),
  • przygotowanie i przeprowadzenie procesu rekrutacji,
  • przeprowadzenie procesu selekcji (rozmów kwalifikacyjnych, ewentualnych zadań praktycznych i testów, sprawdzenie referencji) lub wsparcie w tym zakresie osób dokonujących selekcji (np. współuczestnictwo w rozmowach kwalifikacyjnych),
  • wsparcie przy wdrażaniu pracownika do firmy (adaptacja do kultury firmy, pomoc przy wdrożeniu stanowiskowym),
  • przygotowywanie przeglądu zatrudnienia.

Korzyści z HR Interim Recruitment:

  • profesjonalnie przeprowadzony proces rekrutacji i selekcji – pozyskanie najlepszych dostępnych pracowników,
  • przyspieszenie procesu rekrutacji i selekcji,
  • wsparcie przy dużych projektach rekrutacyjnych,
  • oszczędność czasu pracowników zatrudnionych w firmie.

 

Kontakt z opiekunem działu  Rekrutacja

Jolanta Filipczyk - Sikora

Zadzwoń: 729-391-430

Napisz: biuro@intendi.com.pl